projektai

aktualūs bei įgyvendinti mūsų projektai

„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Projekto organizatorius – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto idėja – stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse.

Projekto tikslai – skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Projekto įgyvendinimas – 2020 m.

Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“

 

 

BC Versva_Projektai
bendruomenės „Veršva“ įtinklinimas

Projekto organizatorius – „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

Projekto idėja – sukurti bendruomenės internetinę svetainę, kuri pasitarnautų bendruomenės narių įtraukimui į veiklas internetu.

Projekto tikslai – dalį bendruomenės veiklų perkelti į elektroninę erdvę, įtraukti naujus bendruomenės narius į bendruomenės veiklas internetu, į projektą įtraukti bendruomenės narius, esančius skaitmeninėje atskirtyje.

Projekto įgyvendinimas – 2020 m.

Vilijampolės bendruomenės centras "Veršva"