klubai

bendruomenės narius vienijantys klubai

Bendruomenės centro aktyvistai kuria ir steigia įvairių krypčių klubus, vienijančius žmones pagal jų poreikius ir pomėgius. Klubų veikla bendruomenėje yra itin vertinama gyventojų, o jų populiarumas vis auga, patenkindamas vis didėjančius bendruomenės poreikius. Šie klubai padeda piliečiams aktyviai įsitraukti į visuomenį gyvenimą, tuo pačiu mažinti atskirtį tarp bendruomenės gyventojų. Šiandien Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“ vienija 6 klubus: Amatų klubas, Senjorų klubas, Šaškių klubas, Dainos klubas, Sveikatos klubas ir ansamblis „Santaka“.

Šiuo metu tikrų bendruomenės narių yra virš 65, o valdybą sudaro 9 nariai. Tuo tarpu bendruomenės klubų veikloje dalyvauja net virš 300 vilijampoliečių ir Kauno miesto gyventojų.

Bendruomenės centro nariai kartu švenčia įvairias šventes, keliauja į išvykas ar teatrą, draugiškai sportuoja, dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, myli dainą ir dainuoja. Aktyviai dalyvauja mugėse, koncertuose, susitikimuose ar nuoširdžiuose pokalbiuose prie arbatos puodelio.

Ansamblis „Santaka“ gyvuoja beveik nuo pat bendruomenės įkūrimo pradžios – nuo 2004 metų. Ansamblyje dainuoja virš 20 įvairaus amžiaus dainininkų, kai kurie iš jų jau atšventę 80 metų sukaktis. Šiam ansambliui nuo pat susikūrimo pradžios vadovauja vadovė Jadvyga Šimaitienė.

Kasmet „Santaka“ parengia po keletą naujų programų, kuriomis džiugina klausytojus įvairių koncertų metu. Ansamblio dainininkų lūpomis skamba Vilijampolėje gyvenusių autorių dainos, liaudies dainos, romansai, kalėdinės giesmės ir kiti kūriniai.

Per metus ansamblis „Santaka“ koncertuoja po keliasdešimt kartų įvairiuose bendruomenės ir viešuose renginiuose, bibliotekose. Taip pat dainuoja koncertuose Kauno mieste bei už jo ribų, dažnai klausytojus savo dainomis džiugina įvairių kalendorinių švenčių metu.

Ansamblio dainininkai repetuoja Vilijampolės seniūnijos salėje.

 

1
narių

Šaškių klubą „Veršva“ vienija virš dešimties aktyvių, nuolat šaškėmis žaidžiančių bendraminčių. Šaškių klubas vienija žmones, mėgstančius pamąstyti, numatyti keletą ėjimų į priekį, turinčius tikslą įveikti priešininką „prie lentos“.

Klubą lanko įvairaus amžiaus bendruomenės nariai, kuriam vadovauja šio klubo vadovas Emilijus Jurkynas.

Kauno mieste nuolat organizuojami įvairūs turnyrai – greitųjų šaškių, paprastųjų šaškių, Kauno šaškių „Žaibo“ čempionatai.

Šaškių mėgėjai susitinka ir tobulina žaidimo strategijas Vilijampolės seniūnijos patalpose. 

1
narių

Klubas vienija apie 120 bendraminčių, kuriuos nuo pat klubo įkūrimo pradžios pirmyn veda be galo gyvybinga, pilna idėjų, gerų ketinimų bei norų vadovė – Angelina Laucienė.

Klubo tikslas – vienyti sveika gyvensena, sveiku gyvenimo būdu besidominčius vyresnio amžiaus žmones. Klubo nariai dar nuo 2009 metų kartu švenčia įvairias šventes, rengia išvykas bei keliones, susitikimus su sveiko gyvenimo propaguotojais, dažnai susitinka pabendrauti tarpusavyje.

Klubo susitikimo vieta – Vilijampolės seniūnijos salė. 

1
narių

Tai išskirtinai moterų, pamilusių rankdarbius, klubas, kuris vienija 15 įvairaus amžiaus moterų. Klubas  gyvuoja nuo bendruomenės įsikūrimo dienos, o nares menams nuolat įkvepia klubo vadovė Vitalija Kuršienė.

Per visus klubo veiklos metus klubo narės daug išmoko, pažino, pagamino. Jų rankoms pakluso vilna (ją nuolat velia iki šiol), buvo liejamos žvakės, dekoruojamas muilas, gaminamos nuostabios sagės, kuriami įvairūs aksesuarai… Ir tai toli gražu ne viskas! Žvelgiant į moterų atliktus darbelius, žavi kruopštumas, subtilumas, grožis ir svarbiausia – iš jų sklindanti šiluma. Šių moterų namai, kaip pačios teigia, jau pilni mielų rankdarbių, jais apdovanoti draugai ir artimieji.

Amatų klubo moterys dalyvauja įvairiose mugėse bei bendruomenės renginiuose, kuriuose prekiauja savo darbeliais.

Klubo susitikimai vyksta Vilijampolės seniūnijos patalpose.

1
narių

Tai išskirtinai senjorų – asmenų, sulaukusių pensinio amžiaus, klubas, kurį šiandien vienija per 20 narių.

Klubo veiklos kuratorė – klubo vadovė Virginija Jurkšaitienė, suburianti narius įdomiai veiklai – poezijos skaitymas, kalendorinių bei valstybinių švenčių paminėjimas, rankdarbių dirbtuvėlės, išvykos į teatrą, susitikimai su rašytojais, įvairių profesijų žmonėmis bei kitos kelionės. Be to, nariai mielai dalijasi savo gyvenimo istorijomis, nuoširdžiai bendraudami prie arbatos puodelio bendraminčių apsuptyje.

Klubo susitikimo vieta Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Šaltinio“ padalinys.

1
narių

Tai žmonių, be galo mylinčių bei nuoširdžiai gerbiančių dainą klubas, kuris vienija virš 20 dainuoti mėgstančių žmonių. Klubo nariai, vedami vadovės Valerijos Benienės, laiką leidžia dainuodami, bendraudami, organizuodami susitikimus bei koncertus.

Klubo nariai renkasi Vilijampolės seniūnijos salėje.

1
narių

norite prisijungti prie bendruomenės klubo?